Дигитална работилница за млаги лидери найратко:
Място - Варна;
Продължителност - 6 дни;
Теми - 12;
Лектори - 12;
Гости - 85;

Организатори: ЦРБР

Спонсори: Община Варна, Акристо ООД, IGC уеб дизайн и SEO

Дигитална работилница за млади лидери
Ден Час Тема Лектор
Събота 26.10.2013 9:30 Регистрация  
10:00-11:30 Социални мрежи: Как да използваме социалните мрежи за изграждане и популяризиране на нашия проект. Теория.

инж. маг. Евгени Йорданов

11:30-11:45 Почивка  
11:45-13:00 Маркетинг с нулев бюджет. Теория Стефан Русев
13:00-14:00 Обедна почивка  
14:00-16:00 Социални мрежи: Как да използваме социалните мрежи за изграждане и популяризиране на нашия проект. Практически занятия. (Препоръчително е носенето на лаптоп за работа на място) инж. маг. Евгени Йорданов, Стефан Русев, Георги Христов, Любомир Любомиров, Явор Сяров, Димитър Димитров, Христо Миленов
16:00-16:15 Почивка  
16:30-18:00 Маркетинг с нулев бюджет. Практически занятия. (Препоръчително е носенето на лаптоп за работа на място) Стефан Русев, инж. маг. Евгени Йорданов, Георги Христов, Любомир Любомиров, Явор Сяров, Димитър Димитров, Христо Миленов
Неделя 27.10.2013 10:00-11:30 CMS Wordpress: как можем да използваме Wordpress за изграждане на уеб проект. Силни и слаби страни. Теория. Христо Миленов
11:30-11:45 Почивка  
11:45-13:00 CMS Joomla: как можем да използваме Joomla за изграждане на уеб проект. Силни и слаби страни. Теория. Момчил Петрушков
13:00-14:00 Обедна почивка  
14:00-15:45 CMS Wordpress: как можем да използваме Wordpress за изграждане на уеб проект. Практически занятия. (Препоръчително е носенето на лаптоп за работа на място) Христо Миленов, Момчил Петрушков, Явор Сяров, Георги Христов, Любомир Любомиров, Пламен Бързев
15:45-16:00 Почивка  
16:00-18:00 CMS Joomla: как можем да използваме Joomla за изграждане на уеб проект. Практически занятия. (Препоръчително е носенето на лаптоп за работа на място) Христо Миленов, Момчил Петрушков, Явор Сяров, Георги Христов, Любомир Любомиров. Пламен Бързев
Понеделник 28.10.2013 10:00-11:30 SEO: как да направим своя уеб проект по популярен и лесно отриваем в Интенет. Основи на SEO. Теория Димитър Димитров
11:30-11:45 Почивка  
11:45-13:00 Копирайтинг. Как да изграждаме правилно неободимото ни съдържание. Писане на ангажиращи текстове. Теория Любомир Любомиров
13:00-14:00 Обедна почивка  
14:00-16:00 Практически SEO занимания. SEO анализ на сайт. (Препоръчително е носенето на лаптоп за работа на място) Димитър Димитров, Любомир Любомиров, Христо Миленов, Георги Христов, Пламен Бързев, Момчил Петрушков
16:00-16:15 Почивка  
16:15-18:00 Копирайтинг. Как да изграждаме правилно неободимото ни съдържание. Писане на ангажиращи текстове. Практически занятие относно потребителска ползваемост. (Препоръчително е носенето на лаптоп за работа на място) Димитър Димитров, Любомир Любомиров, Христо Миленов, Георги Христов, Пламен Бързев, Момчил Петрушков
Вторник 29.10.2013 10:00-11:30 Инструменти на Google. Google analytics, Google adwords, Google adsense. Теория. Явор Сяров
11:30-11:45 Почивка  
11:45-13:00 Лендинг пейдж. Какво е лендинг пейдж. Анализ и правилно изграждане. Теория. Пламен Бързев
13:00-14:00 Обедна почивка  
14:00-16:00 Инструменти на Google. Google analytics, Google adwords, Google adsense. Практически занятия. (Препоръчително е носенето на лаптоп за работа на място) Явор Сяров, Пламен Бързев, Георги Христов, Димитър Димитров, Христо Миленов, Любомир Любомиров
16:00-16:15 Почивка  
16:15-18:00 Лендинг пейдж. Какво е лендинг пейдж. Анализ и правилно изграждане. Практически занятия. (Препоръчително е носенето на лаптоп за работа на място) Явор Сяров, Пламен Бързев, Георги Христов, Димитър Димитров, Христо Миленов, Любомир Любомиров
Сряда 30.10.2013 10:00-11:30 Бизнес, маркетинг и репутация в Дигиталната Ера на Вниманието Иво Илиев 
11:30-11:45 Почивка  
11:45-13:00 Афилиейт маркетинг. Теория. Станислав Минев
13:00-14:00 Обедна почивка  
14:00-16:00 Бизнес, маркетинг и репутация в Дигиталната Ера на Вниманието. Практически занятия. (Препоръчително е носенето на лаптоп за работа на място) Иво Илиев, Георги Христов, Явор Сяров, Димитър Димитров, Христо Миленов, Любомир Любомиров, Станислав Минев
16:00-16:15 Почивка  
16:15-18:00 Афилиейт маркетинг. Практически занятия. (Препоръчително е носенето на лаптоп за работа на място) Станислав Минев, Георги Христов, Явор Сяров, Димитър Димитров, Христо Миленов, Любомир Любомиров, Иво Илиев
Четвъртък 31.10.2013 10:00-11:30  Мейл-маркетинг. Изготвяне на мейлинг листи. Теория. Невяна Коева
11:30-11:45 Почивка  
11:45-13:00 Изграждане на задание и проджект мениджмънт. Теория. Георги Христов
13:00-14:00 Обедна почивка  
14:00-16:00 Мейл-маркетинг. Изготвяне на мейлинг листи. Практически занятия. (Препоръчително е носенето на лаптоп за работа на място) Невяна Коева, Георги Христов, Пламен Бързев, Николай Митев
16:00-16:15 Почивка  
16:15-18:00 Изграждане на задание и проджект мениджмънт. Практически занятия. (Препоръчително е носенето на лаптоп за работа на място) Георги Христов, Николай Митев, Пламен Бързев, Невяна Коева