Дигитална работлница за млади предприемачи
Ден Лектори Тема Час
24.11.2014 Регистрация 9:00-9:30

 

Откриване: 

Презентиране на програмата и лекторите на семинара.

9:30-9:45

Димитър Димитров, Георги Христов

 Работа с CMS Opencart. Какво е CMS, какво е CMS Opencart, как се работи с него? Лекционна част.

9:45-11:00
Почивка 11:00-11:15

Димитър Димитров, Георги Христов

 Работа с CMS Opencart. Какво е CMS, какво е CMS Opencart, как се работи с него? Лекционна част.

11:15-13:00
Обедна почивка 13:00-14:00

 Димитър Димитров, Георги Христов

 Работа с CMS Opencart. Какво е CMS, какво е CMS Opencart, как се работи с него? Упражнения.

14:00-14:45
Почивка 14:45-15:00

 Димитър Димитров, Георги Христов

 Работа с CMS Opencart. Какво е CMS, какво е CMS Opencart, как се работи с него? Упражнения. 15:00-16:15
Почивка 16:15-16:30

 Димитър Димитров, Георги Христов

 Работа с CMS Opencart. Какво е CMS, какво е CMS Opencart, как се работи с него? Упражнения. 16:30-17:30
25.11.2014

Димитър Димитров, Георги Христов

Работа с CMS Opencart. Запълване с продукти, модифициране и настройки. Лекционна част.

9:30-11:00
Почивка 11:00-11:15

Димитър Димитров, Георги Христов

Работа с CMS Opencart. Запълване с продукти, модифициране и настройки. Лекционна част.

11:15-13:00
Обедна почивка 13:00-14:00

 Димитър Димитров, Георги Христов

Работа с CMS Opencart. Запълване с продукти, модифициране и настройки. Упражнения.

14:00-14:45
Почивка 14:45-15:00

 Димитър Димитров, Георги Христов

Работа с CMS Opencart. Запълване с продукти, модифициране и настройки. Упражнения. 15:00-16:15
Почивка 16:15-16:30

 Димитър Димитров, Георги Христов

Работа с CMS Opencart. Запълване с продукти, модифициране и настройки. Упражнения. 16:30-17:30
26.11.2014

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

SEO. Какво е SEO? Как се прави SEO на електронен магазин? Какво е копирайтинг? Лекционна част.

9:30-11:00
Почивка 11:00-11:15

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

SEO. Какво е SEO? Как се прави SEO на електронен магазин? Какво е копирайтинг? Лекционна част.

11:15-13:00
Обедна почивка 13:00-14:00

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

SEO. Какво е SEO? Как се прави SEO на електронен магазин? Какво е копирайтинг? Упражнения.

14:00-14:45
Почивка 14:45-15:00

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

SEO. Какво е SEO? Как се прави SEO на електронен магазин? Какво е копирайтинг? Упражнения. 15:00-16:15
Почивка 16:15-16:30

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

SEO. Какво е SEO? Как се прави SEO на електронен магазин? Какво е копирайтинг? Упражнения. 16:30-17:30
27.11.2014

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

Социални мрежи. Как се използват правилно социалните мрежи за промотиране на онлайн бизнес. Лекционна част.

9:30-11:00
Почивка 11:00-11:15

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

Социални мрежи. Как се използват правилно социалните мрежи за промотиране на онлайн бизнес. Лекционна част.

11:15-13:00
Обедна почивка 13:00-14:00

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

Социални мрежи. Как се използват правилно социалните мрежи за промотиране на онлайн бизнес. Упражнения.

14:00-14:45
Почивка 14:45-15:00

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

Социални мрежи. Как се използват правилно социалните мрежи за промотиране на онлайн бизнес. Упражнения. 15:00-16:15
Почивка 16:15-16:30

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

Социални мрежи. Как се използват правилно социалните мрежи за промотиране на онлайн бизнес. Упражнения. 16:30-17:30
28.11.2014

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

Задължителни инструменти за ползване. Google analytics, Google webmaster tools и др. Лекционна част.

9:30-11:00
Почивка 11:00-11:15

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

Задължителни инструменти за ползване. Google analytics, Google webmaster tools и др.  Лекционна част.

11:15-13:00
Обедна почивка 13:00-14:00

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

Задължителни инструменти за ползване. Google analytics, Google webmaster tools и др. Упражнения.

14:00-14:45
Почивка 14:45-15:00

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

Задължителни инструменти за ползване. Google analytics, Google webmaster tools и др.  Упражнения. 15:00-16:15
Почивка 16:15-16:30

Димитър Димитров, Георги Христов, Любомир Любомиров

Задължителни инструменти за ползване. Google analytics, Google webmaster tools и др.  Упражнения. 16:30-17:30