• Анонсиране и благодарност за спонсорството на Facebook страницата на събитието и Facebook страницата на E-Manager с препратка към Facebook страницата на бранда Ви;
  • Поставяне на банер дисплеи на Вашия бранд на видно място в залата и мястото за провеждане на кафе-паузи;
  • Присъствиe на име и лого на Вашия бранд върху всички печатни материали, свързани с регистрацията и провеждането на събитието: баджове на участниците;
  • 1 страница А4 формат за реклама или лого и кратко описание на дейността на фирмата в материалите на участниците за събитието;
  • 2 акредитации за участие в събитието;

Цена на пакет СРЕБРО: 250 лв. за едно събитие