Петото издание на E-manager накратко:
Място - Варна;
Продължителност - 2 дни;
Теми - 5;
Лектори - 5;
Гости - 42;

Организатори: IGCBG уеб дизайн

Спонсори: Host.bg