Какво е устройството на автоматичните паркинг бариери?

ipopov

Паркинг системите и добре познатите ни бариери осигуряват надежден контрол на достъпа на автомобили. Те ви позволяват да контролирате кой да премине на територията на вашия обект и кой не. Освен това, изключвайки присъствието на неоторизирани лица на територията на обекта, бариерите осигуряват и допълнителна сигурност.

Каква е функцията на паркинг системата?

Много хора смятат, че паркинг системата е начин да се изкарат пари от допълнително оборудване, но това не е така. Обикновено става въпрос за поръчители, които са организирали закрити паркоместа в частни дворове, в търговски центрове или в бизнес райони. В този случай автоматизираната система за паркиране позволява само оторизирани посетители да преминават с кола в охраняваната територия.

Териториите на големите търговски центрове са оборудвани със системи за паркиране, за да се опрости търсенето на свободни места и да се управляват потоците от автомобили. За целта се монтират специални аксесоари, които насочват посетителя към свободно място за паркиране. Това намалява времето за търсене на парко място, осигурявайки удобство както за посетителите, така и за собствениците на търговския център.

Също така с автоматизацията се намаляват разходите за енергия на вентилационните системи. В допълнение, по-краткото пътуване с кола на паркинга намалява емисиите на въглероден диоксид, което има благоприятен ефект върху околната среда.

Основни елементи на паркинг системата

Класическата паркинг система представлява базов набор от компоненти, състоящ се от един или повече пункта за вход и изход, както и физическа каса или автоматичен терминал за плащане на престоя.

На входната точка могат да бъдат разположени:

 • Входен брояч;
 • Автоматична бариера;
 • Система за разпознаване на типа превозно средство (мотоциклети, автомобили, камиони);
 • Табло-брояч на свободни места;
 • Камера за разпознаване на регистрационни номера;
 • Камера за заснемане на състоянието на идващите автомобили;
 • Светофар за контрол на трафика;
 • Различни четци за електронни идентификатори (RFID карти, код и др.), използвани от оторизирани посетители.
Какво е устройството на автоматичните паркинг бариери?

На изходната точка обичайно са разположени:

 • Пункт за излизане;
 • Автоматична бариера;
 • Камера за разпознаване на регистрационни номера.

Монтажът на паркинг системи и бариери, паркоограничители и друга паркинг автоматика е инвестиция в качествена и надеждна система за контрол на достъпа и охрана за всеки обект. Добрите фирми-интегратори ще ви предложат най-съвременни решения за паркоместа и много допълнителни функции, които улесняват паркирането.

Кои параметри влияят на избора на бариерата?

Параметрите, по които се избират бариери са пряко зависими от трафика и големината на входната и изходна точки. Два са параметрите, които са важни за всички автоматични бариери и това са: Интензитет на работа и интензитет на трафика. Първият показва времето на работа на бариерата (време за отваряне + време за затваряне), изразено в проценти за 1 цикъл.

Един работен цикъл на бариерата се състои от „отворено-покой-затворено-покой“ положение на рамото. Интензивна работа означава, че бариерата може да се затвори веднага след отваряне. Интензитетът на трафика показва броят автомобили, преминаващи през бариерата за 1 час.

Една бариера с ниска интензивност е по-подходяща за контролиране на преминаването в частни имоти, докато моделите с по-висок интензитет на трафика се справят със среден до тежък трафик. Бариерите от специален тип успешно се справят с високи натоварвания. Те са подходящи за летища и гари с непрекъснат поток от автомобили.

Next Post

Как вложението в инвестиционно злато ще повлияе на вашия бюджет?

Има много различни фактори, които трябва да се вземат предвид, когато става въпрос за инвестиране в злато. Цената на златото постоянно се колебае, затова е важно да следите пазара. Когато става въпрос за бюджета ви, трябва да обмислите колко сте готови да инвестирате. Златото може да бъде чудесно допълнение към […]
Как вложението в инвестиционно злато ще повлияе на вашия бюджет?