Анемия и нейната профилактика

ipopov

Анемиите са широка група хематологични заболявания, причинени от различни нокси и метаболитни нарушения. Основни фактори за възникването им биват понижение в образуването на клетките от червения кръвен ред в костния мозък, също и засиленото разрушаване на еритроцитарната маса, различните видове кръвозагуби, също са важен елемент при възникването им.

Анемия и нейната профилактика

При кръвозагуба (менструални смущения, кървене от гастро-интестиналния тракт, отделителната система, различни травматични увреждания, оперативни вмешателства, неоплазми) често се наблюдава желязодефицитна анемия. Може да бъде краткотрайна, лесно преодолима от страна на организма (включване на депо железни отлагания) или хронична, която да изчерпа резервите на организма.

При недостиг на желязо се нарушава образуването на пигментната компонента на хемоглобина – хема, с последващо намаление неговата продукция, редукция на пренесените кислородни молекули до органите и поява на анемия. Червените кръвни клетки – еритроцитите, са изключително чувствителни на дефицит (прием с храната) на желязо, фолиева киселина (витамин Б9) и витамин Б12, или понижено тяхно усвояване от храносмилателната система.

Различни хронични заболявания също оказват влияние върху образуването на еритроцитите (ракови процеси, лимфоми, бъбречни, чернодробни и др). Други фактори за понижение функциите на костния мозък често са различни медикаменти (изключително богатство на анемизиращи в известна степен медикаменти), инфекциозни заболявания, а и рентгенови облъчвания. Те водят в известна степен до увреждане костния мозък и нарушение еритропоезата, както и производството на други кръвни елементи.

Типичен физиологичен елемент с повишени изисквания в кръвотворенето е бременността. Анемията при бременност не е желателна, както за майката, така и за плода. Други предпоставки за анемии са група наследствени заболявания (сърповидноклетъчна анемия, таласемии, ензимни дефекти), водещи до различни аномалии в структурата и съответните функции на еритроцитите, и бързото им разрушаване (по-кратък живот). Масово разрушаване на кръвните телца има и при хемолитичните анемии, водещи до остър недостиг на кръвните елементи.

Най-засегнати рискови групи са децата, стари хора с хронифициращи заболявания, жени в детеродна възраст. При бременност често има дефицит на желязо и фолиева киселина.

Различни заболявания са също сериозна предпоставка за възникване на анемия – така например хроничните кръвотечения от храносмилателния тракт като болест на Крон, Хроничен Улцерозен Колит, дуоденални и стомашни язви, карциноми и др. Редица чернодробни заболявания протичат с обменни нарушения на факторите за кръвотворене, патологии на щитовидните жлези.

Големи загуби на кръв при операции/травми. Голям раздел заемат и застъпените в днешно време диети с лишаване на организма от алиментарно внесени желязо, витамини ( фолиева киселина, витамин Б12) и др. минерали. Макар и рядко, опаразитяването с рибна тения също е предпоставка за намаление количеството на витамин Б12, тъй като ,,симпатичният малчуган” изконсумирва неговите запаси. Изтощителните продължителни инфекции също утежняват положението.

Общи оплаквания и симптоми при анемиите са задъхване, причинено от недостиг на въздух, свързана с това умора/слабост, която понякога е изключително проявена. Недостигът на кислород предизвиква и замайване и понижено оросяване на крайниците, бледост на кожата, конюнктивата и другите лигавици. Болка в гърдите от повишените помпени изисквания къв сърдечния мускул. Органни поражения свързани с недостига на кислород към тях.

Важни са лабораторните показатели – хемоглобин, хематокрит, брой еритроцити, брой левкоцити, брой на тромбоцитите, MCV (среден обем на еритроцитите), серумно желязо, феритин, трансферин и тотален желязосвързващ капацитет; търси се дефицит на витамин Б12 и фолиева киселина; търсят се скрито кървене от храносмилателния тракт, отделителната система.

Важни са профилактиката и лечението на анемичните състояния. Целите са повишаване нивата на еритроцитите и съдъращия се в тях хемоглобин, нужен за транспорт на кислород до тъканите. Лекуват се основните заболявания, довели до патологичния дефицит. Според тежестта на анемията, в борбата се включват общи профилактични мероприятия – диетично хранене и промяна режима на хранене, хранителни добавки, лекарства и медицински манипулации (преливане кръв и фактори, хирургични интервенции).

При профилактиката на анемиите се цели вноса с храната или като добавки на ключовите витамини и микроелементи – желязо, фолиева киселина , витамин Б12 и други, като витамин C, които повишават абсорбцията им. Богати на желязо са червените меса и при една небалансирана диета или вегетарианство може да се наложи прием чрез суплементация (таблетки, разтвори и др.).

При пернициозната анемия е нарушена абсорбцията на витамин Б12 в храносмилателния тракт – изисква се завишаване на алиментарно внесения витамин – червени меса, жълтък, млечни изделия, добавка на високо усвоими форми като метилиранта – метилкобаламин. Фолиевата киселина е от изключително значение при бременност за развитието на плода. Основни източници са растителните (растенията с тъмно-зелени листа, спанак, бобови култури, черен дроб, жълтък, плодове).

Статията е предоставена от fitholic.bg

Next Post

Антиоксиданти и свободни радикали

Свободните радикали са високочувствителни атоми или молекули, които се формират в тялото вследствие на нормалните метаболитни функции или се натрупват в организма от източници извън тялото. Свободните радикали са сравнително нестабилни заради съдържанието на излишна енергия. За да редуцират тази енергия радикалите реагират с определени химикали в тялото, като в […]
Антиоксиданти и свободни радикали