Най-разпространените начини за разрушаване на сграда

denitsa

Имплозията включва залагането на екплозиви, чиято цел е да взривят опорните вертикални носещи колони на сградата, които всъщност я крепят.

Когато се налага разрушаване на сграда, независимо от причините за това, експертите и професионалистите вземат под внимание няколко ключови фактора. Някои от тях са локацията на сградата, която следва да се разруши, използваните материали за строежа й, причината за разрушаването и др. Разрушаването на сграда би могло да се осъществи чрез различни методи – от контролирани взривове до демонтажа на отделни компоненти.

Ето най-често използваните начини за разрушаване на сграда.

Имплозия


Имплозията включва залагането на екплозиви, чиято цел е да взривят опорните вертикални носещи колони на сградата, които всъщност я крепят. По този начин се предизвиква срутване на конструкцията върху самата себе си. Ключов момент тук е правилното разположение на експлозивите. Имплозията често се използва в случаите, в които трябва да се разруши висока и масивна сграда в населено място.

Чрез разрушаваща топка


Този метод е един от най-старите, що се отнася до разрушаването на сгради. Често се предпочита при бутането на бетонни конструкции. Топката, тежаща тонове, е закрепена към кран или друга тежка машина. След това тя или се спуска отгоре върху сградата, или се насочва да я удари отстрани. Този метод на събаряне на сгради трябва да се ръководи от само много опитни и вещи професионалисти. Причината? Траекторията на топката след удара в сградата няма как да се предвиди, изчисли или насочи. Друг често срещан проблем е ако прицелването не е изчислено точно – ако топката пропусне целта, би могла да преобърне крана или машината, към която е закачена. Големината на сградата, която би могла да се разруши по този начин, се ограничава до размерите на крана. Методът е шумен, отделящ много прах и вибрации.

Селективно разрушаване


Селективното разрушаване добива все по-голяма популярност, защото позволява повторната употреба или рециклирането на голям брой от частите на сградата. Селективното разрушаване позволява на материали като дърво, тухли, метали или бетон да бъде намерено ново приложение в бъдеще. Целта на този метод е да възстанови максимално количество основни и второстепенни материали, използвани при строежа. Ако обаче сте притиснати от срокове, то този метод не би бил най-подходящият вариант – отнема време и по никакъв начин разрушаването на сградата не може да бъде осъществено толкова бързо, колкото чрез имплозията или разрушаващата топка.

Вашият коментар

Next Post

Благотворителна организация за защита от COVID-19

Защита от COVID-19: в името на живота, в името на човека Във време, изискващо обединени усилия и мисъл за всеобщото здраве и сигурност, Predpazi.com поема инициативата за осигуряване на защитни продукти от първа необходимост Predpazi.com office@predpazi.com Когато човешките живот и здраве са изложени на риск, няма нещо друго, което да […]